Dịch Vụ

THU ÂM

Đơn Ca

400k/ 1 bài
 • Không gồm Bè
 • Không cung cấp nhạc beat
 • Không bao gồm quay clip
 • Không tính thu theo giờ
 • - - - - -
 • Bài dài 5 - 8 phút thêm 200k/1 bài
 • Hát bè thêm 100k
 • Mix/Master hoàn chỉnh
 • Gửi file mp3 & Wave
 • Chép CD
ĐĂNG KÝ

Song ca, Tam Ca

400k+/ 1 người
 • Không gồm Bè
 • Không cung cấp nhạc beat
 • Không bao gồm quay clip
 • Không tính thu theo giờ
 • Thêm 150k/1 người
 • Bài dài 5 - 8 phút thêm 400k/1 bài
 • Hát bè thêm 100k
 • Mix/Master hoàn chỉnh
 • Gửi file mp3 & Wave
 • Chép CD
ĐĂNG KÝ

TỐP CA

400k+/ 1 bài
 • Không gồm Bè
 • Không cung cấp nhạc beat
 • Không bao gồm quay clip
 • Không tính thu theo giờ
 • Thêm 100k/1 người
 • Bài dài 5 - 8 phút thêm 400k/1 bài
 • Hát bè thêm 100k
 • Mix/Master hoàn chỉnh
 • Gửi file mp3 & Wave
 • Chép CD
ĐĂNG KÝ
Dịch Vụ

PHỐI KHÍ

COVER

1000K/ 1 bài
 • Dịch tone theo yêu cầu
 • Cover giống 90 - 99%
 • Beat file mp3 & Wave
 • Chép CD
 • Thêm 200k/1 bài tone mới
 • Bài dài 5 - 10 phút thêm 500k
ĐĂNG KÝ

PHỐI MỚI

2000K/ 1 bài
 • Dịch tone theo yêu cầu
 • Phối theo yêu cầu
 • Beat file mp3 & Wave
 • Chép CD
 • Thêm 200k/1 bài tone mới
 • -----
ĐĂNG KÝ

KÝ ÂM

150K/ 1 trang
 • Chỉ dành cho ca khúc
 • Thêm 50k/ 1 bài khi ký âm ca khúc có bè
 • Thêm 50k/ 1 trang khi ký âm hợp xướng
 • Thêm 150k/ 1 trang khi ký âm nhạc khí
 • Giao file pdf
 • -----
ĐĂNG KÝ