Nhạc Beat list C
Cánh Mặt Trời - 5 Dòng Kẻ (Cover) Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake (Cover) X Cha - Hồng Nhung & Đức Anh & Như Ý GHVN2014 X Chạm Vào Tim - Mai Thiên Văn Chẳng Có Bao Người Để Chia Tay - Hamlet Trương Chia Nửa Vầng Trăng - Phạm Anh Dũng Chiếc Xem thêm
Nhạc Beat List B

Bình Minh Ảo – Như Ý (C0ver) Bóng Mây Đời Tôi – Hồng Nhung (Cover) Bước Chân Thanh Niên – Minh Chuyên (Cover) Buồn Muôn Thuở – Quang Tuấn (Cover) X

Xem thêm